Sınava Nasıl Çalışmalı?

Sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler, genellikle belli bir strateji ile çalışmayan ve bu stretijiyi alışkanlık haline getiremeyen öğrencilerdir. Her öğrenci kendi öğrenme becerisini keşfetmeli, kendi çalışma stilini oluşturmalıdır.

Öğrenme stratejilerinin uygulanmasında motivasyon çok önemlidir ancak temeli disiplinli olmaktır. Çünkü her gün motive olamayız. Motive olamadığımız zamanlarda da yapmamız gerekeni yapmamızı sağlayan şey disiplindir. Disiplin kısaca bir planlama ve planlananlara uymak için gösterilen çabadır. Öğrenciler, öğrenme sürecinde günlük aktiviteleri de ihmal etmemeli, sosyal ilişkiler kurmalı, sportif faaliyetler gerçekleştirerek zihinsel çeşitliliklerini korumalıdırlar.

Öğrenme sürecinde ebeveynlerin desteği önemlidir. Ebeveynler öğrencilerini her konuda desteklemeli ve çocuklarının eğitim sürecinde yanlarında olduklarını onlara hissettirmelidirler. Başarı bir ekip çalışmasıdır, genellikle tek bir kişinin uğraşı sonucu elde edilemez. Her başarının arkasında görünmeyen kahramanlar olduğu gibi görünmeyen sorumlular da bulunur.