Bursluluk Sınavı Sonuçları Nasıl Hesaplanıyor?

Bursluluk Sınavı soruları için verilen cevaplar hesaplanırken, her testin standart puanları, ilgili katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunur. Değerlendirme aşamasında Merkez Sınav Kuruluya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular, değerlendirme dışında bırakılarak, diğer soruların puan değerleri yeniden belirlenir.

İOKBS Sonuçları: Bursluluk sınavı paun hesaplama şöyle yapılır. Adayların cevap kâğıdı, optik okuyucu ile değerlendirilir. Bursluluk Sınavında sorulan soruların doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının 1/3’ü, doğru cevap sayısından çıkarılarak doğru cevaplara karşılık gelen ham puan bulunur. Bu şekilde adaylar için dört farklı ham puan hesaplanır.

Bursluluk Sınavı puan hesaplama yapılırken, sınava katılan tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek testtlerin ortalaması belirlenir. Ham puanlar ve test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı, her testinstandart sapma değerini belirler.Öğrencilerin her testen gelen standart puanı, ilgili testen gelen ortalama ve standart sapma kullanılarak hesaplanan aday ham puanlarının ortalamasını 50, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her testin standart puanları, ilgili katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunur. Değerlendirme aşamasında Merkez Sınav Kuruluya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular, değerlendirme dışında bırakılarak, diğer soruların puan değerleri yeniden belirlenir.