maltepe escort side escort konya escort tuzla escort kartal escort maltepe escort kartal escort porno izle alanya escort tuzla escort http://www.gncsesli.com http://www.paligny.com

Trabzon Merkez Fen Lisesi

Fen Liseleri kategorisine 7 Aralık, 2017 tarihinde eklendi, 60 defa okundu
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Pansiyon Kız/Erkek
Eğitim Süresi 4 Yıl
Y.Dil İngilizce

Trabzon Merkez Fen Lisesi Trabzon ili Ortahisar İlçe ulusal Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okuldur. Aşağıdaki tabloda Trabzon Merkez Fen Lisesi’nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Trabzon Merkez Fen Lisesi bu yıl 491.9142 taban puanı ve 2018 TEOG Tercih döneminde açıklayacağımız yüzdelik dilimle öğrenci alacak.

Trabzon Merkez Fen Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı için kullanılacak taban puan 491.9142 olup Trabzon Merkez Fen Lisesi yüzdelik dilimi tercih döneminde tercih işlemleri başlamadan derhal önce sitemizde yer alacaktır.

1880 senesinde Trabzon´un büyük ve köklü ailelerinden Nemlizade Hikmet Efendi´nin öncülüğünde, Nemlizade Hacı Ahmet ve Nemlizade Mehmet Efendilerin on arkadaşı ile yapmış oldukları davete uyan, Ali Naki Bey, Trabzon´a gelerek şimdiki Cumhuriyet Mahallesi´nde Reşit Efendi´nin evinde Mekteb-i Hamidiye adı ile, altı sınıflı bir idadi, doğrusu Lise açtı. Lisenin ilk müdürü Ali Naki Bey oldu.
Süreın Trabzon Valisi Edip ve Şair Sırrı Paşa´nın öncülüğü ile şimdiki Trabzon Lisesi´nin yerine resmi idadi (yeni lise) 1887 yılında tamlandı. Ali Naki´nin müdürlüğünü yaptığı Mekteb-i Hamidiye (öğretmen-öğrenci) bütün ekibiyle yeni resmi liseye aktarılmış ve tarihi Trabzon idadisinin ilk müdürü gene Ali Naki Bey olmuştur. 1887-1893 senelerı arasında şartlar normal olmadığı için Eğitim-Öğretim de düzgüsel olmamıştı. Bütün olumsuzluklara karşın 1887-1902 Öğretim yılı sonuna kadar dokuz dehemmiyet mezun verilmiştir.
Müesseseundan itibaren 23 yıl idadi adı ve biçimi ile öğrenimini sürdüren okul; 1910-1911 Öğretim senesinde Sultani oldu. Okul Trabzon Sultani´si olarak anılmaya başlandı. Savaş yıllarında Trabzon Sultani öğrencilerinden bir kısmı cepheye, bir kısmı iç bölgelere, bir kısmı da batıya doğru dağıldı. Okul tamamen boşaltıldı. 1914-1915 cihan harbi sebebiyle mektep hastane olarak kullanıldı. 1915-1916, 1916-1917 yıllarında Rus işgal sebebiyle öğrenim yapılamamıştır. Çanakkale savaşına giden öğrenciler savaştan geri dönememişlerdir. 1924-1925 ders senesinde Sultaniler Liseye döndürülmüştür. Lise olarak öğrenim sürerken 1924´te Mustafa Kemal ATATÜRK Trabzon´u ziyaretlerinde Trabzon Lisesi´ni de ziyaret eder. Şeref defterine “Bedeni İdman. Fikri İdmanla Muvazi Olmalıdır” cümlesini yazar ve okuldan olumlu duygularla ayrılır.
Cumhuriyetten önce 1887´de kurulan idadinin, (sonradan sultani) son müdürü kıymetli edebiyatçılarımızdan Ali Canip (Yöntem) Bey´dir. Bu müdürle Sultani Liseye dönmüş; 37 yıl idame eden Eğitim-Öğretim biçimi zamanı fonksiyonunu tamamlayarak yerini, Tevhid-t-Tedrisat kanunu gereği Liselere bırakmıştır. 1887 senesinde tahminen 5000 altın liraya yapmış oldurılan ve eski ismi ile Mekteb-i idadi yeni ismi ile Lise, aradan geçen 46 yıl içinde öğrenim yapılamayacak duruma gelmiş ve terk edilmiştir.
Eski binada yapılacak onarımın yeterli olmayacağı, okulun ihtiyacı karşılayamayacağı belirtilerek, milli Eğitim Bakanlığına müracaat edildi. Daha sonrasında Bakanlığın gönderilmiş olduğu kurul gerekli incelemelerde bulunduktan sonra, yeni bir Lisenin yapılmasını uygun görmüşlerdir. Okulun planı mimarisinde milletler arası isim yapmış Alman Mimar Bruno Taut tarafınca çizilmiştir.
Yeni lisenin temel atma töreni 16 Haziran 1938´de yapıldı. Çok kalabalık ve heyecanlı olan törende; temele ilk harcı üçüncü umum Müfettişi Tahsin Üzen koydu. Törende maarif müşaviri Mustafa Reşit TARAKÇIOĞLU ve Trabzon valisi hazır bulunmuşlardır.
İnşaat 2 yıl devam etmiştir. 1940-1941 yılında yeni binada yatılı-gündüzlü olarak Eğitim-Öğretime başlandı. Binanın ayrı bir özelliğin de Trabzondaki ilk kaloriferli binalardan biri olmasıdır. Bu muhteşem okulun ilk müdürü Faik DRANAZ´dır. Trabzon Lisesi uzun süre bölgenin tek okulu olarak hizmet vermiştir. Büyük devlet adamları ve şahsiyetler yetiştirmenin gururunu yaşamış ve yaşamaya devam edecektir. 1972´den sonra öteki liselerin açılması ile tek okul olma özelliğini yitirmiştir. 1996 senesinde da Trabzon Lisesindeki yatılı bölüm Bakanlıktan izin alınarak kapatılıp öğrencileri Atatürk Lisesine aktarılmıştır.
2005-2006 eğitim-öğretim senesinde Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda, Trabzon Lisesi adı saklı kalmak kaydı ile Anadolu Lisesi, 07.06.2010 tarihli resmi yazıyla Fen Lisesi statüsünde öğrenci almaya adım atmıştır.
VİZYON
• Öncelikle tercih edilen, • Kurulduğu günden bugüne dek eğitimin her alanına yayılmış başarılarıyla yetinmeyip bunları daha da ileriye götürmeyi hedefleyen, • Dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre kendisini sürekli yenileyen, • Her yıl Türkiye’nin en gözde üniversitelerine daha fazla sayıda öğrenci gönderen bir kuruluş olmak.
MİSYON
• Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, • Gücünü köklü tarihinden ve geleneklerinden alan, • Türk topluluğunun kültürel değerlerini özümsemiş,vatanına içten bağlı, evrensel değerlerle bütünleşmiş, topluma örnek olabilecek nitelikte insanlar yetiştiren • Eğitim alt yapısı ve fiziki koşulları üst düzeyde, • toplumsal, kültürel ve sportif alanlardaki başarılarıyla Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren, • Öğrencilerin eğitimin her alanında kabiliyetlerini sonuna kadar geliştirebildikleri, • Ortak hedeflere kilitlenmiş, kaliteli bir eğitim ekibine haiz, • Okul ile irtibatlarını sürdüren ve önemli mevkilere gelmiş, toplumda saygınlığı yüksek olan mezunlara sahip, • Türkiye’nin sayılı okulları arasında gösterilen bir eğitim ve öğretim kurumuyuz.

Etiketler : , , , , , , ,

Yorum Yaz