maltepe escort side escort konya escort tuzla escort kartal escort maltepe escort kartal escort porno izle alanya escort tuzla escort http://www.gncsesli.com http://www.paligny.com

Muammer Dereli Fen Lisesi

Fen Liseleri kategorisine 18 Ekim, 2017 tarihinde eklendi, 94 defa okundu
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Pansiyon Yok
Eğitim Süresi 4 Yıl
Y.Dil İngilizce

Muammer Dereli Fen Lisesi Kocaeli ili İzmit İlçe milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okuldur. Aşağıdaki tabloda Muammer Dereli Fen Lisesi’nin son üç senelik taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Muammer Dereli Fen Lisesi bu yıl 489.8527 taban puanı ve 2018 TEOG Tercih döneminde açıklayacağımız yüzdelik dilimle öğrenci alacak.

Muammer Dereli Fen Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı için kullanılacak taban puan 489.8527 olup Muammer Dereli Fen Lisesi yüzdelik dilimi tercih döneminde tercih işlemleri başlamadan derhal önce sitemizde yer alacaktır.

Kocaeli İli Acısu Çok Programlı Lise Binasında milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14.08.2002 tarih ve 3102 sayılı onaylamaı ile 2002 – 2003 öğretim yılından itibaren“16 MART ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ” olarak eğitim öğretime başlamıştır. Okul 2006 – 2007 öğretim senesinde Kocaeli Valiliğinin 07/09/2006 tarih ve 33453 sayılı olurları ile İzmit Merkezde Hayırsever Dereli ailesi tarafınca yaptırılan yeni binasına taşınarak “MUAMMER DERELİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ” olarak isimlendirilmiştir.

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
1989-1990 öğretim yılından itibaren eğitim hayatımıza giren ve öğrenci başarısı, güçlü yönetim ve eğitim kadrosu, çağdaş alt yapı imkanları ile her geçen gün yıldızı birazcık daha yükselen Anadolu öğretmen liselerini yakından tanımak, eğitime ilgi duyan bir vatandaş, bir eğitimci, bir öğrenci velisi, her şeyden önemlisi ilköğretimden ortaöğretime geçiş hazırlığında olan bir öğrenci olarak, bu okullar hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?
O hâlde aşağıdaki satırları dikkatlice okumanızı öneriyor, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ailesi olarak, mutluluk, başarı ve sıhhat dolu bir gelecek diliyoruz.

Kuruluş fakatçları
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
b) Öğrencilerine;

1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği data, yetenek, tutum ve davranışları kazandırmak,
3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
4) Ülke kalkınmasına toplumsal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
6) Öz güven, öz denetim ve mesuliyet duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonrasında öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır.
Öğretim Programları
Bu okullarda, Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmaktadır.
Öğretim programları;

a) Ortak genel kültür derslerinden, b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân elde eden derslerden,

c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden kaynaklanır.
Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, kabiliyet, gelişim seviyeleri ve bireysel değişiklıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak devamlı geliştirilir.

Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarında dersler;

“Ortak Dersler”
“Alan Dersleri” ve
“Seçmeli Dersler” adı ile üç kategoriye ayrılmıştır.
Öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda,

*Fen Bilimleri,
*Türkçe-Matematik,
*toplumsal Bilimler ve
* Yabancı Dil alanlarından birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür.
Bu okulların her derslikında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati resim yada Müzik (sadece bu okullarda ve zorunlu olarak), diğerleri Anadolu liselerinde okutulanların aynısı olmak üzere, haftada toplam 37 saat ders okutulmaktadır.
Ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği” nde meydana getirilen yeni bir düzenleme ile Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören 11 inci sınıf öğrencilerinin, 2007-2008 öğretim yılından itibaren, beş gün süreyle ilköğretim okullarında gerçekleştirilecek, “Uygulamaları İzleme Etkinlikleri” ne katılmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Müracaat Şartları
Bu okulları tercih edecek öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak,
c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında derslik tekrar etmemiş olmak,
d) Evli olmamak,
e) Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmak.

Bulunduğu ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

a) Çalışkanlığı,
b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
c) konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,
d) Kendine olan güven duygusu,
e) Ahlâkî konum,
f) Fizikî görünüşü saygınlıkıyla bilinen bir gövdeî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(a), (b), (c), (d) de belirtilen kriterlerin tespitinde, ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme enstrumanları göz önünde bulundurulur.

 

Etiketler : , , , , , , ,

Yorum Yaz