maltepe escort side escort konya escort tuzla escort kartal escort maltepe escort kartal escort porno izle alanya escort tuzla escort http://www.gncsesli.com http://www.paligny.com

Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi

Fen Liseleri kategorisine 26 Eylül, 2017 tarihinde eklendi, 172 defa okundu
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Pansiyon Kız/Erkek
Eğitim Süresi 4 Yıl
Y.Dil İngilizce

Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Ankara ili Elmadağ İlçe milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okuldur. Aşağıdaki tabloda Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi’nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Hasanoğlan Mustafa Kemal Atatürk Fen Lisesi bu yıl 463.5520 taban puanı ve 2018 TEOG Tercih döneminde açıklayacağımız yüzdelik dilimle öğrenci alacak.

Hasanoğlan Mustafa Kemal Atatürk Fen Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı için kullanılacak taban puan 463.5520 olup Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi yüzdelik dilimi tercih döneminde tercih işlemleri başlamadan derhal önce sitemizde yer alacaktır.

VİZYON
Türk milli Eğitiminin amaçları ışığında; dünü, bugünü ve geleceği bütünleştirerek öğretmen olmanın idealini ve değişimi yaşayacak özgün, etkili, ve nitelikli bir okul camiası oluşturmaktır.

MİSYON
Anadolu Öğretmen Liselerini yeğleyen, çalışkan ve yetenekli öğrencilerin; özgüven ve mesuliyet duygularını geliştirip,tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yönlendirilip başarılı olmalarını sağlamaktır.

Okulumuzun zamanı gelişimi dört başlık altında incelenebilir:1.Köy Enstitüsü dönemi, 2.İlköğretmen Okulu devri, 3.Öğretmen Lisesi dönemi, 4.Anadolu Öğretmen Lisesi dönemi.
1.Köy Enstitüsü dönemi: 10 Nisan 1941-27 Ocak 1954
Okulumuzun kuruluşu, 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri kanununa ve Ankara ilinde açılacak olan enstitünün Hasanoğlan´da kurulmasının uygun olduğuna dair raporun 10 Nisan 1941´de milli Eğitim Bakanlığına sunulmasına dayanır.
İkinci Dünya Savaşı sebebiyle boşaltılan (Kırklareli) Kepirtepe Köy Enstitüsü´nden gelen 22´si kız olmak üzere toplam 226 kişi, beş grupluk bir ekiple 18 Nisan 1941´de ilk çalışmalara adım atmıştır.04 Temmuz 1941´de, on dört projenin katıldığı yarışma ile, yüksek mimar Kemal Ahmet Aru, Orhan Safa ve Adnan Kuruyazıcı´nın eseri okulun projesi olarak seçilir.
10 Temmuz 1941 Perşembe günü ulusal Eğitim Bakanlığı adına, İlköğretim Genel Müdürlüğü 3.Şube Müdürü Ferit Oğuz Bayır´ın katıldığı bir tören ile Kepirtepe, Pazarören, Cılavuz ve Akpınar köy enstitülerinden gelen gruplarca okulumuzun temelleri atılır.1946 yılına kadar 125 binadan 63´ü tamamlanacaktır.Böylelikle okulumuz kendisinden önce kurulan on dört köy enstitüsünün ortak çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkar.Bu çalışmaları, işlikbaşı görevinde bulunan Hidayet Gülen, “Hasanoğlan Çalışmaları” adı altında destansı bir şiir ile anlatmıştır.
Aralık 1942´de, Köy Enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla tüm enstitülerden 103 öğrenci kursa çağırılmıştır.Bu kursun niteliği daha sonrasında 01 Haziran 1943 tarihinde gösterilen yönetmelikle “Yüksek Köy Enstitüsü”ne dönüştürülmüştür. Buranın 27 Kasım 1947´de “görülen lazım üzerine” kapatılışına kadar 374 öğrenci eğitim-öğretim görmüş, bunlardan 213´ü mezun olmuş, bölümün kapatılması ile beraber 158 öğrenci başka dengi okullara dağıtılmıştır.Öğrencilerden üçü ise ölmüştür.Gene Hasanoğlan Köy Enstitüsü Bünyesinde 10 Ocak 1944´de oluşturulan sağlık kolu kısmınden 1951-52 Eğitim-Öğretim yılına dek toplam 774 fert mezun olmuştur.
Köy Enstitüleri, 27 Ocak 1954 tarih ve 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanunla tümden kaldırılmıştır.İlk mezunları 1943-44 Eğitim-Öğretim senesinde veren okulumuz, 1951-52 Eğitim-Öğretim yılı sonuna dek 56´sı kız 622´si adam olmak üzere toplam 678 öğretmen yetiştirmiştir.Köy Enstitüsü döneminde Ali Rıza Tümer (vekil), Mehmet Tuğrul(vekil), Mustafa Güneri(vekil), Mustafa Lütfi Engin, Hürrem Arman, Mehmet Rauf İnan, Ali dünyaya gelen Toran, Fevzi Ertem ve Kemal Üstün müdürlük görevinde bulunmuşlardır.
2.İlköğretmen Okulu devri: 27 Ocak 1954-1976
27 Ocak 1954´de Köy Enstitüleri kapatılınca aynı mekanlarda İlköğretmen Okulları adı ile statü değiştirilmiş, okulumuzun adı Hasanoğlan İlköğretmen Okulu olmuştur.O devrin okul müdürü Kemal Üstün´ün okulun adına Başöğretmenimiz Atatürk´ün eklenmesi talebi üzerine 23 Eylül 1956´da Atatürk İlköğretmen Okulu olmuştur.1957´de Hasanoğlan´da sınavı kazanamayan öğrenciler için okul bünyesinde bir orta okul açılmış olup, 1970´de okul dışına çıkarılan bu okula bağımsız bir kimlik kazandırılmıştır. 1957 yılına kadar karma eğitim yapılmayan okulumuzda bu yıldan itibaren kız öğrenci alınmaya bailanmıştır.1974-75 Eğitim-Öğretim yılı itiberiyle bu tip okulların statüsüne son verilerek bir sonraki eğitim-öğretim yılı mezunları yedi senelik bir süre sonunda mezun olmuşlardır.56 kız, 120 erkek toplam 176 mezun bu statüyle mezun olan son öğretmenler olacaktır.Bu dönemde okulumuz 1975-76 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar 633´ü kız 2634´ü erkek olmak üzere toplam 3267 öğretmen yetiştirmiştir.Bu tarihten sonra öğretmen yetiştirme, mezun verme statüsü üniversitelerin eğitim fakültelerine devredilmiştir.Bu zamanda Kemal Üstün, Avni Özbenli, Remzi Arifoğlu, Ahmet Sertöz, Nazım Esen, Selahattin Kaynar, Fikret Öztürk okul müdürlüğü görevinde bulunmuşlardır.
3.Öğretmen Lisesi devri: 1976-1989
Bu dönemden sonrasında 1976-89 arasında altı senelik programıyla okulumuz Mustafa Kemal Atatürk Öğretmen Lisesi adıyla bir üst kuruma öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir.Okulumuz bünyesinde 1985-89 yılları içinde öğrencilere ön eleme şeklinde alınan bir de spor meslek lisesi açılmıştır.Aralarında milli halterci Naim Süleymanoğlu´nun da olduğu toplam 94 öğrenci bu liseden mezun olmuştur.Okulun uygulama okulu 1979´da Jandarma karakoluna tahsis edilmiştir.Son mezununu 1997´de veren bu zamanda, toplam 3775 öğrenci mezun edilmiştir.Öğretmen lisesi döneminde Fazıl Teyekli, Fikret Öztürk, Musa Okay, Turgut Özkaya, Celal doğmuş, İsmail Aksoy, Ahmet doğan Taşçı, Mehmet Gür, Rıfat Araz, Bilal Ergüven müdürlük görevinde bulunmuşlardır.
4.Anadolu Öğretmen Lisesi dönemi: 1989
1989 yılından itibaren okulumuza “Anadolu” adı ilave edilerek “ek puanlı-tercihli” konumuyla bir üst kuruma öğretmen adayı hazırlamaya devam etmiştir.Aynı yıl okulumuz bünyesinde açılan Fatih Lisesi, 2004 senesinde bağlarımsız hüviyetini kazanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.1994 senesinde okulumuz MLO okulu olarak seçilerek öğretmen adaylarını çağın eğitim anlayışına göre yetiştirmeye adım atmıştır.Okulun alanı içerisinde 1987 senesinde temelleri atılan binaları büyük ölçüde tamamlanmış bir kampüs vardır.Yine okulun 38 döenüm bahçe alanına ek arazi istimlak edilerek Ders Aletleri Yapım Merkezi inşa edilmiş, 2005 yılı sonlarında bu alan faaliyete geçirilmiştir.Bugüne dek 2263 mezun veren bu zamanda Bilal ergüven, Salim Yoncalık(Vekil), Mustafa Kamer(Vekil), Mücahit meblağ, İsmail Yora(Vekil), Mesut Eratik(Vekil), Ahmet Cahit Çoşkun, Nihat ERKÜNT müdürlük yapmışlardır. Abdülhadi KAHYA, 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren müdürlük görevini yürütmektedir.
70 yıllık bu süreçte toplam 1300 öğrenci yetiştiren okulumuz tüm birikimi ve kalitesiyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Etiketler : , , , , , , ,

Yorum Yaz